75 godina djelovanja

Vokalisti Lada

Usmjereni na vokalnu glazbenu tradiciju južnohrvatskih prostora

Vokalisti Lada naziv je vokalnog ansambla u kojem pjevači/plesači ansambla Lado na reprezentativan način izvode vokalnu glazbenu tradiciju južnohrvatskih prostora. Vokalni ansambl započeo je radom u rujnu 2002. godine na inicijativu tadašnjeg umjetničkog voditelja Ansambla LADO Ivana Ivančana. Osnovni cilj bio je upoznati pjevače sa različitim stilovima i žanrovima ovog područja, različitim od dotadašnje prakse ladovskog pjevanja koje je pretežito vezano uz sjevernohrvatske glazbene tradicije. Crkveno pučko pjevanje i klapsko pjevanje, dva vokalno-glazbena stila koja se nadopunjuju, osnova su repertoara vokalnog ansambla. U proteklih sedam godina pjevači su ovladali tehnikama i stilovima pjevanja, načinima slaganja glasova, pjevanjem "formula" pojedinih glasova (bas, bariton).

Nestandardni raspored pjevača

U odnosu na brojne vokalne ansamble ovog tipa Vokalisti se razlikuju po nestandardnom rasporedu pjevača. Ansambl je raspoređen polukružno na "dva krila" na kojima su istaknuti pjevači vodećih dionica (tenori) postavljeni na krajevima dok se najdublje dionice (basi) nalaze na centralnoj poziciji. Ovakav raspored u kojem dva pjevača predvode pjevanje (responzorijalno pjevanje) tipičan je način izvođenja crkvenog pučkog pjevanja u Dalmaciji. Kod klapskih izvedbi ovo pjevanje ostavlja dojam napjevavanja dvaju ravnopravnih vokalnih tijela različitih po timbru i temperamentu koje kulminira u zajedničkom pjevu svih pjevača.

Vokalisti su nastupali u različitim prilikama kao dio ansambla LADO (božićni i korizmeni vokalni programi), u klapskim projektima samostalno (Svitla noć – klape i korizma; Klape na Šalati) te samostalno na koncertima u Austriji (Gradišće) (božić i korizma), u crkvi sv. Marka u Zagrebu, crkvi sv. Donata u Zadru, Hrvatskom glazbenom zavodu, itd. Nastup Vokalista u poznatoj Kući glazbe u Moskvi u sklopu Dana hrvatske kulture u Rusiji oduševio je moskovsku publiku. Neki od istaknutih nastupa su u UNESCO-voj palači u Parizu kao i tijekom programa dobrodošlice papi Benedikta XVI prilikom njegove posjete Hrvatskoj.

Sakralni dio repertoara u izvedbi Vokalista do sada je više puta nagrađivan brojnim nagradama (Porin, Orlando, Barokne večeri u Varaždinu), a za svoj prvi samostalni album Križu sveti... osvojili su dva Porina.

Trg Republike Hrvatske 6a, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28251263363
MB: 3213862
Tel: +385 1 4828 472, 4828 473; Fax: +385 1 48 28 474
E-mail: lado@lado.hr
IBAN: HR6123600001101270924, Zagrebačka banka


Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." - Zvonimir Ljevaković