75 godina djelovanja

Notni zapisi

Preveliku radost navišćujem vama

Preveliku radost navišćujem vama

Izdavač: Cantus

Godina izdanja: 2006 Joško Ćaleta

Zbirka pjesama Ansambla narodnih plesova i pjesama - Hrvatske LADO.


I Rič se Bogon učini

I Rič se Bogon učini

Izdavač: Cantus d.o.o.; Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO

Godina izdanja: 2006

KOLENDE i božićni napjevi kod puka u Dalmaciji, Primorju i Istri


Trg Republike Hrvatske 6a, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 28251263363
MB: 3213862
Tel: +385 1 4828 472, 4828 473; Fax: +385 1 48 28 474
E-mail: lado@lado.hr
IBAN: HR6123600001101270924, Zagrebačka banka


Partneri

"Folklor je kao i livada, puna raznobojnog poljskog cvijeća, ništa u njem nije isto, uvijek je sve novo, uvijek je malo drugačije i još ljepše..." - Zvonimir Ljevaković