Samostalni koncert Orkestra Ansambla LADO

Orkestar Lada sastavljen je od četrnaest glazbenika-multiinstrumentalista koji sviraju gotovo sva tradicijska glazbala koja postoje na ovim prostorima. U sklopu jednog koncerta isti svirači bez problema prelaze iz gudačkog sastava s cimbalom (guci, pilari, jegeduši, mužikaši), inače uobičajenog u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, u tamburaški sastav karakterističan za sjeveroistočna nizinska područja ili pak u sastav mandolina koji predstavlja glazbenu tradiciju dijela jadranskog područja. Orkestar sudjeluje na svim koncertima Ansambla, kao pratnja pojedinim plesnim i vokalnim izvedbama ili sa samostalnim glazbenim točkama, a u ovoj prigodi izvest će samostalni cjelovečernji koncert. 

Drmeš

Glazbena obrada: Zvonimir Ljevaković

Žensko bunjevačko i Tandrčak

Glazbena obrada: Božo Potočnik

Mazurka na trieštini

Glazbena obrada: Mladen Kosovec

Balun na istarskom mihu

Glazbena obrada: Stjepan Večković

Trogirski šotić

Glazbena obrada: Marijan Makar

Gračanska polka

Glazbena obrada: Zlatko Potočnik

Gajde

Glazbena obrada: Stjepan Večković

Brzo kolo iz Baranje

Glazbena obrada: Duško Topić

Primem pero v svojo ruko desno

Glazbena obrada: Alan Kanski

Da bi se zrušile te legradske gore

Glazbena obrada: Božo Potočnik

Drmeši iz Moslavine

Glazbena obrada: Alan Kanski

 

OSTALA DOGAĐANJA

Copyright © 1949. - 2021. LADO - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske