Prezentacija tradicijskih glazbala

Glazbenik i njegova vještina sviranja udahnjuje život svakom glazbenom instrumentu pa tako i tradicijskom. Upravo su ti, u društvu najčešće istaknuti pojedinci zaslužni za opstanak pojedinih glazbala, kao i za razvoj i raznolikost grupnog muziciranja i oblikovanja tradicijskih sastava.  S druge strane, pojedina glazbala imaju i određenu likovnu umjetničku vrijednost jer su najčešće izrazito lijepo ukrašena, čak i umjetnički oblikovana. Bogatstvo vještine izrade i sviranja pojedinih tradicijskih glazbala prepoznato je i uvršteno u Registar kulturnih dobara, što govori o velikoj vrijednosti hrvatske materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Prezentacija hrvatskih tradicijskih glazbala na zanimljiv način upoznaje polaznike s bogatom hrvatskom baštinom kroz glazbu i glazbala koja u svom svakodnevnom radu koriste glazbenici Ansambla LADO. Polaznici će upoznati glazbala iz cijele Hrvatske, specifična za određenu regiju, kao i vještinu njihove izrade.

Prijaviti se može na e-mail administrator@lado.hr ili na broj 01/4828-472 do 14. rujna. Zbog epidemioloških mjera, na prezentaciji tradicijskih glazbala može sudjelovati najviše 10 osoba uz predočenje važeće EU digitalne COVID potvrde. 

OSTALA DOGAĐANJA

Copyright © 1949. - 2021. LADO - Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske